Создат сайта
Revojimiz uchun ro'yxatdan o'ting.!


Mehmon
Yo`llanma

Rasm:

Rasm razmeri:

Rasm va yonida matn:

Yo`lanma rangi:

Rasm va yonidagi yo`llanma:

Bir qatorda ikkita yo'llanma:

Yuruvchi matn:

Ekranni uyoqdan buyoqga yuruvchi matn:

Yotiq matn:

Qalin shrift:

O'rtasidan chizilgan matn:

Sahifa foni:

Yo`llanma foni:

Chiziq:

Rangli chiziq:

Keyingi abzats:

Shrift o`lchami (kichik):

Shrift o'lchami (xohishga bog`liq):

Yengi oynaga yo'llanma:

Matnni ko'tarish:

Matnni tushirish:

Yozuv mashinkasi tipida yozish:

Yotiq yozuv:

Rasmlar o'rtasida yo'llanma:

Rasmlar o'rtasida matn:

O'chib yonuvchi matn:

Matnni o'z holicha ko'rsatadi:

Gif formatidagi rasmlarni o'lchamini o'zgartirish:

Ramka:

Ramka rangli fon:

Ramka:

Ramkada rasm va matn:

Har xil rangli ramka:

Pastdan yuqoriga:

Yuqridan pastga:

Chapdan o'ngga:

O'ngdan chapga (rasm):

Fon ajratilgan matnda:

Rangli rasm va yo'llanma:

Rasmli iconka va yo'llanma:

Matn maydoni:

Fon rangi:

Rangli matn:

Xat boshi:

Rasm ko'rinishidagi yo'llanma:

Boshqa sahifaga pereadresatsiya (sahifa yuqorisiga qo'yilishi kerak) :

Yo`llanma:

Matnni o`rtaga:

Matnni chapga:

Matn chapga:

CSS faylni ulash:

Yozuv maydoni:

Sahifaga musiqa o`rnatish:

» Bosh sahifa

Hozir saytda: